Članovi

Ivan Penzeš Nadalov- stručni voditelj

– Antić Marijana                                                               –Petrović Zoja

-Azinović Gordana                                                           -Poklepović Mira

-Baričević Fumica                                                            -Poldan Petar

-Beljan Marijana                                                              -Poropat Romana

-Benger Barbara

Bevandić Katarina                                                         -Ristić Zvonimir

Bijelić Ankica                                                                  -Skorup Bosiljka

-Buza Đurđica                                                                  –Strinić Slavko

-Car Ljubo                                                                         -Šalamon Helena

-Škaron Sonja

Delač Željko                                                                    -Škorić Mira

-Devčić Mihovil                                                                -Šmer Radovan

-Dobrila Vidica                                                                 -Štampf Adrijana

Dubravčić Kristijan                                                        -Štimac Sanja

-Grbac Karmen                                                                -Štok Mira

Jonjić Anto                                                                      -Tomić Darinka

-Ključarić Filip                                                                 -Uravić Maša

-Krsnik Kristina                                                               –Vukonić Emi

-Kučan Jadranaka                                                          -Zec Ivanka

-Korade Korina                                                               -Zorić Željko

-Medanić Erika                                                              

-Mohorić Boris